Tannfeen har vært på sitt første besøk hos oss på mange år.

Påskeaften ble tannfeen avkrevet penger for 1 stk melketann av Sigurd. Det er forventet at tannfeen må punge ut med ytterligere penger i løpet av de neste årene 😀

 

Tanna ble erstattet i henhold til gjeldende satser fra statens tannfekontroll. I disse selvangivelsestider kan jeg opplyse om at inntekter fra tannfeen ikke er skattepliktig.